نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
..
دانا:
«جانستان کابلستان» تلاشی در جهت احیای قالب سفرنامه‌نویسی
..
مهر:
حدادعادل به پویش کتاب‌خوان مجازی پیوست
..
فارس:
فراخوان شرکت در پویش سراسری «کتاب‌خوان مجازی»
مجازی
مهدی خطیبی اثر خود «غزلنامه طوفان» از نشر آفرینش را در کمپین «کتاب‌خوان مجازی» معرفی کرد

بيشتر