اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب
برگزاری مسابقه نقاشی توسط کتابخانه عمومی کوثر بناب
برگزاری نشست «کتاب‌خوان کتابخانه ای» توسط کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی کوثر بناب
برگزاری نشست کتاب‌خوان و مسابقه نقاشی توسط کتابخانه عمومی کوثر بناب
بيشتر
متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب
آیت ا... شهید مدرس (ره)
کوثر
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما