اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» ویزه هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی کوثر بناب
نشست ادبی با عنوان «شاهنامه خوانی» در کتابخانه عمومی کوثر بناب برگزار شد
برگزاری جلسه قصه گویی کتابخانه عمومی کوثر بناب
جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی کوثر بناب
بيشتر
متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب
آیت ا... شهید مدرس (ره)
کوثر
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما