اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
ملکان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه شهید مهدی باکری ملکان
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اجرا شد
برگزاری قصه گویی کتاب توسط کتابخانه شهید مهدی باکری ملکان
قصه گویی در کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
ناصر مهدی پناه

کتابخانه های عمومی
شهرستان ملکان

شهید مهدی باکری
فارابی
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.