اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بستان آباد
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
:.اخبار
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اجرا شد
نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش برگزار شد
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی حکمت
برنامه های متنوع فرهنگی در روستاهای کرگان قدیم و نوجه ده بستان آباد برگزار شد
جشن چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
کتابخانه سیار پیک صبا شادی را میان کودکان قسمت کرد
برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای توسط کتابخانه سیار پیک صبا
برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای توسط کتابخانه سیار پیک صبا
نشست جمع خوانی کتاب توسط کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش برگزار شد
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
حسین صمصامی
کتابخانه های عمومی
بستان آباد
آیت الله شهیدی (ره)
حکمت
شهید داننده
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.