سه‌شنبه 30 مهر 1398  مقام معظم رهبري:
كتاب مجموعه‌اى است از محصولات يك ذوق، يك هنر يك فكر، يك انديشه، بايستى ارتباط خودمان را با كتاب بيشتر كنيم. اهتمام به كتاب در واقع قوامش به اهتمام به كتابخوانى است. در جامعه بايد سنت كتابخوانى رواج پيدا كند.
اداره كل فرهنگي با هدف ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني در راستاي ساير حوزه هاي كارشناسي نهاد كتابخانه هاي عمومي  با برنامه هاي متعدد و زمان بندي شده ، همسو با كتابخانه هاي عمومي مشغول انجام برنامه هاي متعدد است. رابطين محترم فرهنگي به عنوان بازوهاي اجرايي در كنار كليه روسا ادارات شهرستانها و كتابداران مسئوليت  ارائه گزارشات و تسهيل برنامه هاي فرهنگي را به عهده دارند.ايجاد انگيزه و علاقه در بين مخاطبين گوناگون و تبديل كتابخانه ها به حوزه هاي فعال و پويا در راس برنامه هاي فرهنگي قرار دارد.
" وظايف كارشناسان فرهنگي"
Ø     مشاركت فعال در اجراي برنامه هاي اداره كل امور فرهنگي ملي و استاني(مسابقات كتابخواني، چكيده نويسي، نويسندگي، ...)
Ø     رصد و شناسايي مراكز فرهنگي پيرامون هر كتابخانه ،شهرستان و در نهايت استان(مدارس، دانشگاه ها، پايگاه‌هاي بسيج، مساجد، حوزه هاي علميه، ...) و ارائه به ستاد
Ø     برقراري ارتباط با مراكز فرهنگي، اطلاع رساني فعاليت هاي فرهنگي، ارسال محصولات فرهنگي و ...
Ø     توسعه خدمات جنبي در كتابخانه‌هاي استان طبق برنامه جامع عملياتي اداره كل امور فرهنگي از جمله برگزاري ساعات قصه‌گويي و كتابخواني، برگزاري نمايشگاه كتاب، جلسات نقد و بررسي كتاب
Ø     برگزاري فعاليت هاي فرهنگي استاني به صورت مناسبتي، فصلي و ...
Ø     تلاش در جهت فراهم آوري بانك اطلاعات گروههاي مرجع استان(پژوهشگران، نويسندگان و منتقدين، اساتيد حوزه و دانشگاه، نخبگان جوان،... و ارائه به ستاد
Ø     ارتباط با ستاد در خصوص فعاليت هاي مرتبط 
Ø     اشراف بر كتابخانه هاي عمومي استان/ بازديد دوره اي و مستمر
Ø     داشتن اطلاع از وضعيت استان به لحاظ شاخص هاي كمي و آماري(وضعيت مطالعه، امانت، عضويت، موضوعات مورد مطالعه و ...)
تعداد بازديد اين صفحه: 588
تعداد بازديد کنندگان سايت: 241130164 تعداد بازديد زيرپورتال: 656892 اين زيرپورتال امروز: 534 سایت در امروز: 34397 اين صفحه امروز: 3