اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بستان آباد
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
:.اخبار
نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی شهید داننده
نشست «کتاب‌خوان» در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش
برگزاری نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی شهید داننده
برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش
اجرای طرح های خلاقانه راه حل رشد و ترویج فرهنگ کتابخوانی است
کتابخانه گردی بهانه ای برای رشد کتاب خوانی
جمع خوانی کتاب و اجرای طرح «با من بخوان» در کتابخانه عمومی آیت الله شهیدی تیکمه داش
برگزاری نشست جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی حکمت بستان آباد
برگزاری نشست «کتاب خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی شهید داننده بستان آباد
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان بستان آباد
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
ریحانه خاکزاد
کتابخانه های عمومی
بستان آباد
آیت الله شهیدی (ره)
حکمت
شهید داننده
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406479(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما