منو صفحات عمودي
مقالات
يكشنبه 21 تير 1394 چکیده پایان نامه های کارکنان استان کرمانشاه این بخش شامل چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه است. فايلها
اجاقي، رضوان.pdf 229.087 KB

شناخت تجربیات صاحبنظران در رابطه با سرقت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یک مطالعه کیفی

ابراهيمي، پژمان.pdf 325.466 KB

بررسی عوامل مؤثر بر مطالعه و کتابخوانی اعضای کتابخانه¬های عمومی استان کرمانشاه

اژدر، مسعود.pdf 387.073 KB

بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع¬یابی کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان

احمدي، بشير.pdf 170.11 KB

رابطه عوامل درون سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه

پرنا، مسعود.pdf 343.928 KB

بررسی عوامل مؤثر بر میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه¬های عمومی استان کرمانشاه

حداديان، ثريا.pdf 126.355 KB

بررسی میزان تأثیر هوش هیجانی بر اخلاق حرفه¬ای کتابداران کتابخانه¬های عمومی شهر کرمانشاه

اسدي، اعظم.pdf 204.708 KB

بررسی راهکارهای ایجاد همکاری بین کتابخانه¬ای در بخش نابینایان کتابخانه¬های عمومی کشور از دیدگاه کتابداران شاغل در این بخش ها

باقرآبادي، محسن.pdf 90.528 KB

ارزیابی رابطه بین مجموعه¬سازی و رضایت کاربران از منابع چاپی در کتابخانه¬های دانشکده¬های دانشگاه رازی کرمانشاه

حسني خونسار، معصومه.pdf 244.44 KB

بررسی تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

خردمندي، فريبا.pdf 332.786 KB

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش گذاری خدمات کتابخانه های عمومی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط CVM : کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه

رستمي گومه، عليرضا.pdf 121.116 KB

بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات پیوسته واحدهای اطلاع رسانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران

سليمي، زينب.pdf 137.559 KB

بررسی وضعیت جذابیت وب¬سایت¬های فارسی کودکان و نوجوانان

شمس اللهي، سوسن.pdf 215.226 KB

بررسی نقش منابع الکترونیکی پیوسته و ناپیوسته در افزایش سرانه مطالعه استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

رشيدي، الهام.pdf 129.599 KB

بررسی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه¬های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2

فعلي، سجاد.pdf 201.927 KB

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه¬های عمومی

فتاحي، زينب.pdf 212.631 KB

تحلیل محتوای کیفی مقالات نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از منظر روش‏شناسی

قادري، ونوس.pdf 434.978 KB

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه

قزوينه، پريسا.pdf 284.154 KB

بررسی میزان فقر علمی دانشمندان علوم پزشکی ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی

کراني، اکرم.pdf 128.756 KB

بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه براساس مدل تحلیل شکاف

ميري، امير.pdf 441.754 KB

بررسی وضع موجود و نگرش کتابداران به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه¬های عمومی استان کرمانشاه (ICT)

مومني، احمد.pdf 378.723 KB

بررسی سازماندهی منابع رقومی در کتابخانه های دیجیتال کتابخانه های ملی 10 کشور منتخب

نيکو، معصومه.pdf 107.937 KB

ارزیابی پایگاه اطلاعاتی مگ ایران از لحاظ رابط کاربر و رتبه بندی مدارک بازیابی شده: دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

ياري، شيوا.pdf 271.186 KB

بررسی عوامل اثرگذار بر وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های بیرجند و فردوسی مشهد

آباد، ضياء اله.pdf 80.772 KB

بررسی ابعاد درآمدی کتابخانه های عمومی کشور از دیدگاه مدیران و کتابداران و ارائه چارچوبی برای درآمدزایی آنها

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 2979