سه‌شنبه 30 مهر 1398  
سه‌شنبه 30 مهر 1398

نشاني: كرمانشاه - ميدان غدير - داخل محوطة شهرداري – جنب كتابخانه عمومي شهيد آويني - اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تلفن: 7210047 (0831) 7298400 دورنگار: 7298400 (0831)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.