ارتباط با مدیر کل

سامانه ارتباط با مدیرکل

تلفن تماس : 33236585-028
ایمیل: modir@qazvinpl.ir

        نشانی: قزوین - بلوار مدرس - جنب نیروی انتظامی - اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین کد پستی 13137-34156 تلفن: 33243767 - 33243768 -028     فاکس : 33243766 - 028
 
 .Copyright © 2015 www.qazvinpl.ir. All rights reserved