اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هوراند
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی بمناسبت روز جهانی کودک
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی ولایت
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه ولایت هوراند برگزار شد
برگزاری نشست کتاب‌خوان و جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
بيشتر
متون عمومي
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.